14.YAKAN GUMA(ヤカン グマ)
背 番 号14
氏  名YAKAN GUMA(ヤカン グマ)
ポジションオポジット
身  長195
体  重92
生年月日1987年11月11日
出 身 地ルワンダ
出 身 校St.Mary's Kitende collage